skip to Main Content

Vi jobbar ständigt med att förbättra oss för att hålla nere vår miljöpåverkan. Vi köper in virke från närliggande skogsägare och väljer alltid först och främst lokala samarbetspartner för att hålla nere frakterna. Vi värnar för ett hållbart skogsbruk.

Djur & miljö är något som ligger oss varmt om hjärtat.

Back To Top